0478-571792 info@hendrixsmits.nl

Stabilose®

Stabilose®

STABILOSE® is een stabilisator voor het bodemoppervlak op basis van papiercellulose. Het zorgt zelfs bij forse regenval voor maandenlange bescherming tegen winderosie en stuifschade. De STABILOSE® is een biologisch afbreekbaar en bodem stabiliserend middel. Na toepassing vormt het een web van vezels over het bodemoppervlak. De werkingsduur kan eventueel worden verlengd door een zaadmensel toe te voegen (Ook wel hydroseeding genoemd). Soms is de traditionele manier van zaaien niet de juiste oplossing, bijvoorbeeld bij sterk hellend terrein, taluds, bermen of golfbanen. Hydroseeding maakt het mogelijk om nauwkeurig gedoseerd te zaaien in zelfs de lastigste omstandigheden, met hydroseeding gaat het zaaien zeer efficiënt, ligt het zaaigoed vast op de bodem en gaat de groei van het gewas razendsnel doordat de zaden ingekapseld liggen in de STABILOSE® en eventueel meststoffen. Omdat het organisch is, word het na verloop van tijd vanzelf afgebroken.

Toepassing van stuifbestrijding.

STABILOSE®  kan worden toegepast bij, op en overslagterreinen  in de industrie,  afvalverwerking, of bouw en sloopterreinen  ter voorkoming van stuifoverlast. Ook word STABILOSE® Veel toegepast ter voorkoming van windschade (zandstralen) en winderosie in de bloembollenteelt, akkerbouw en tuinbouwgewassen.

Wat is STABILOSE®.

Papiercellulose onderscheidt zich van organische meststoffen, omdat papiercellulose geen noemenswaardige bemestende waarde heeft. Het gebruik van papiercellulose zal worden beperkt door de beoogde toepassing. Bij erosie bestrijding gaat het dan om relatief geringe hoeveelheden.

Waarom STABILOSE®.

Het verstuiven van gewassen leidt in veel gevallen tot vrij grote (financiële) schade, vooral als de gewassen moeten worden overgezaaid. Hierdoor is naast de kosten van zaaien en zaaizaad, de groeiperiode korter, wat tot een lagere opbrengst leidt. Ook zullen grondgebonden ziekten (bijvoorbeeld aaltjes) zich via stuiven gemakkelijker verspreiden.

Hendrix&Smits BV. is producent en leverancier van STABILOSE®, een biologisch afbreekbaar anti-stuifmiddel ontwikkeld uit papiercellulose. Wij leveren STABILOSE® aan met tank opleggers, die de STABILOSE® lossen in opslagcontainers met een menginstallatie. De STABILOSE® word over de bodem gespoten en vormt na dosering een web. Hierdoor is stofvorming voor langere periode niet mogelijk.