0478-571792 info@hendrixsmits.nl

Veehouderij

Veehouderij

Veehouderij

Bij een veehouderij worden dieren gefokt en gehouden vanwege hun vlees, melk, eieren of bont. De Nederlandse agrarische sector heeft wereldwijd de laagste milieu-impact, zowel per kilo product als per voedingswaarde. In Nederland wordt zowel extreem efficiënt als productief geboerd, wat het gevolg is van de topmentaliteit van de agrariërs. Boeren mijden antibiotica door resistentie risico’s. Het resultaat is dat de resistentieniveaus in de veehouderij zijn gedaald. De Nederlandse veehouderij staat internationaal te boek als een kennis- en kapitaalintensieve sector met vooruitstrevende, efficiënt werkende, exportgerichte ondernemers. Kortom geduchte concurrenten. Nederland wil internationaal toonaangevend zijn in het duurzaam concurrerend produceren van landbouwproducten. De Nederlandse veehouderij behoort tot de meest modern ingerichte van de wereld. Dat komt door een combinatie van traditie, kennis, vakmanschap, waarbij voortdurend gestreefd wordt naar innovatieve oplossingen. Zuivel vlees en eieren zijn gewaardeerde en veel gevraagde producten en wereldwijd zal de vraag naar deze producten alleen maar toenemen. De stand van de Nederlandse veehouderij is een voorbeeld voor de ontwikkeling van de veehouderij elders in de wereld. Nederland heeft een vlakke vruchtbare bodem, zonder stenen, voldoende water, een gematigd klimaat en volop licht.Er ligt een goede geografische infrastructuur, inclusief bijvoorbeeld de haven in Rotterdam voor de aanvoer van grondstoffen. Wereldwijd staan we voor èèn van de belangrijkste en moeilijkste opgaven namelijk het voeden van 9 miljard mensen in 2050, die door de toenemende welvaart naar verwachting meer dierlijke eiwitten gaan consumeren.

KORTOM

DE NEDERLANDSE VEEHOUDERIJ IS EEN BEDRIJFSTAK WAAR MEN REKENING MEE MOET HOUDEN.