0478-571792 info@hendrixsmits.nl

Uitrijden stabilose®

Uitrijden stabilose®

STABILOSE® is een stabilisator voor het bodemoppervlak op basis van papiercellulose. Het zorgt zelfs bij forse regenval voor maandenlange bescherming tegen winderosie en stuifschade. De STABILOSE® is een biologisch afbreekbaar en bodem stabiliserend middel. Na toepassing vormt het een web van vezels over het bodemoppervlak. De werkingsduur kan eventueel worden verlengd door graszaad toe te voegen. Omdat het organisch is, word het na verloop van tijd vanzelf afgebroken.

Toepassing van stuifbestrijding

STABILOSE®  kan worden toegepast bij, op en overslagterreinen  in de industrie,  afvalverwerking, of bouw en sloopterreinen  ter voorkoming van stuifoverlast. Ook word STABILOSE® Veel toegepast ter voorkoming van windschade (zandstralen) en winderosie in de bloembollenteelt-akkerbouw en tuinbouwgewassen.

Wat is STABILOSE®

Papiercellulose onderscheidt zich van organische meststoffen, omdat papiercellulose geen noemenswaardige bemestende waarde heeft. Het gebruik van papiercellulose zal worden beperkt door de beoogde toepassing. Bij erosie bestrijding gaat het dan om relatief geringe hoeveelheden.

Waarom STABILOSE®

Het verstuiven van gewassen leidt in veel gevallen tot vrij grote (financiële) schade, vooral als de gewassen moeten worden overgezaaid. Hierdoor is naast de kosten van zaaien en zaaizaad, de groeiperiode korter, wat tot een lagere opbrengst leidt. Ook zullen grondgebonden ziekten (bijvoorbeeld aaltjes) zich via stuiven gemakkelijker verspreiden.