0478-571792 info@hendrixsmits.nl

Preiteelt

Preiteelt

De prei als topgroente wordt vooral in de volle grond geteeld. In principe groei prei op elke grondsoort. Het maken van ponsgaten en het rooien van het product levert op zware gronden meer problemen op waardoor het telen op deze (klei)gronden een lastige zaak is. Het meest geschikt zijn humeuze, vochthoudende zandgronden in Limburg, Brabant en Gelderland. Prei heeft ‘luie’ wortels en groeit daarom pas goed op een goed en diep bewortelbare grond, liefst minstens 60 cm diep, een diepe grondbewerking in daarom wenselijk. Ook een voorteelt van een groenbemester stimuleert de doorwortelbaarheid en zorgt tevens voor extra organische stof. De laatste jaren zijn compost en champost populair geworden door de grote hoeveelheid organische stof die hiermee word aangevoerd. Prei is zeer gevoelig voor een lage PH van de grond gewenste PH ligt tussen de 5,8 en 6,5 afhankelijk van het organische stofgehalte. Champost is in dit verband een goede organische meststof omdat deze ook kalk bevat. Prei neemt kort na het planten weinig stikstof(N) op, in de meeste gevallen wordt 6-8 na het planten een bemestings staal genomen. Voedingselementen dienen zo nauwkeurig mogelijk binnen het opnamebereik toegedient te worden, voor of op het moment dat de plant ze nodig heeft. De toediening van de voedingselementen gebeurd dan vaak in de vorm van rijenbemesting. Een verzwakte plant die te weinig voedingsstoffen voor handen heeft is ook vatbaarder voor ziektes.