0478-571792 info@hendrixsmits.nl

PH Balans

PH Balans

De bodem is de basis van de teelt. Met fysische bodemvruchtbaarheid wordt in feite de bodemstructuur bedoeld. Alleen bij een goede bodemstructuur wordt er voldoende zuurstof, water, en warmte door de plant opgenomen en kan deze een goed wortelgestel ontwikkelen; voorwaarde voor voldoende opname van nutriënten en een goede opbrengst. Bekalken met natuurlijke kalkproducten verbetert de bodemstructuur en maakt deze als het ware “luchtiger”. De meeste gewassen die in Nederland geteeld worden, gedijen het beste in bodems die niet te zuur zijn. Hoe zuurder de grond hoe lager de PH, men drukt dit uit op een schaal van 1 tot 14. Voor de meest voorkomende gewassen in Nederland is een PH waarde aan te bevelen die ligt tussen 5 en 7. Van nature zijn er in Nederland veel grondsoorten die een te lage PH hebben en daarom geen optimale opbrengsten leveren. De bodem verzuurt onder invloed van neerslag, meststoffen en het gewas zelf.

NEERSLAG: regenwater is van nature zuur en heeft dus een verzurende werking op onze bodem.

MESTSTOFFEN: (kunst)meststoffen bevatten NH4+. Het gewas neemt echter alleen stikstof (N) op en daardoor blijven de H+ ionen over in de bouwvoor, waardoor de PH daalt.

PLANTEN: de wortels van de gewassen scheiden zuren af om bepaalde voedingstoffen (onder andere fosfaat (P) opneembaar te maken.

Met bekalken kunnen we daar iets aan doen. Door te bekalken worden zuren in de grond geneutraliseerd en stijgt de PH. Wanneer de PH te veel daalt, neemt de beschikbaarheid van stikstof (N), fosfaat (P) maar ook van kalium(K), zwavel (S), calcium (Ca) en borium (B) af. Een juiste PH is de basis voor een goede benutting van mineralen. Daarom is een goede bekalking essentieel voor een gezonde bodem.