0478-571792 info@hendrixsmits.nl

Mineralen Balans

Mineralen Balans

Mineralen balans

 

De mineralen balans in de bodem is van nature erg belangrijk, het draait om de juiste balans van de aanwezige voedingstoffen in de bodem.

*Macro-elementen zijn de belangrijkste voedingstoffen voor planten.

Deze bevinden zich deels van nature in de bodem, en kunnen worden aangevuld via kunstmest, dierlijke mest en compost / champost.

Daarnaast kunnen vlinderbloemigen de stikstof binden.

De macro-elementen zijn: Calcium (Ca), magnesium (Mg), kalium (K), zwavel (S), fosfaat (P), stikstof (N), en natrium (Na).

*Micro-elementen zijn voedingstoffen waar planten geringe hoeveelheden van nodig hebben.

De sporenelementen zijn : boor (B), koper (Cu), mangaan (Mn), kobalt (Co), silicuim (Si), ijzer (Fe), en molybdeen (Mo).

Gebreks-verschijnselen kunnen optreden wanneer afvoer van sporenelementen via gewassen niet voldoende wordt gecompenseerd door aanvoer via (kunst)mest of compost.

Het is lastig om een gebrek aan sporenelementen in de plant bij de bron op te lossen omdat veel gebreken het gevolg zijn van een tekort of overschot van een ander mineraal in de bodem.

Bodemanalyses geven inzicht in de totale balans van mineralen waaruit opgemaakt kan worden waar gebreken te verwachten zijn, (en dus kunnen worden opgelost).

Alle nutriënten noodzakelijk voor planten kunnen uit (natuurlijke) mineralen gehaald worden behalve stikstof, zuurstof en waterstof.

-Door steenmeel in te zetten als een slow release meststof voor de aanlevering van mineralen en het beheersen van de bodem-pH worden de natuurlijke minerale vruchtbaarheid, buffercapaciteit en weerbaarheid van de bodem hersteld.

-De mineralen in steenmeel vormen een natuurlijk alternatief voor enkele landbouwzouten zoals kalizout en kieseriet en verhogen de effectiviteit van NP-kunstmest.

-Een gewas heeft echter meer nodig dan de plantennutriënten aan te leveren via meststof toegediende voedingstoffen om goed te functioneren (bodemmineralen zorgen hiervoor), steenmeelis rijk aan mineralen en sporenelementen, vooral magnesium en silicium.

-Silicium verbetert de opname van fosfor, activeert het bodemleven, maakt planten steviger en verhoogt de weerstand tegen schimmels, ziekten en plagen.

-Magnesium speelt een grote rol bij de ontwikkeling van bladgroen dat voor de fotosynthese en dus voor het leven van de plant noodzakelijk is.

Dat zijn nu precies de stoffen waaraan de grond door uitputting arm is geworden.

-Steenmeel levert nutriëntrijke gewassen op die positieve invloed hebben op de gezondheid van mens en dier.

-Overbemesting is onmogelijk, de bodemorganismen breken enkel de mineralen af die gevraagd worden door de planten.

-Steenmeel spoelt niet uit en heeft het grote voordeel dat steenmeel de bodem voedt i.p.v. de plant, dit maakt het mogelijk steenmeel voor meerdere jaren tegelijk toe te dienen.

-De meeste bodem mineralen zijn in staat om gedurende een zeer lange periode planten nutriënten aan te leveren via een langzaam bodemproces.

Ook in de moderne landbouw wordt door ziekten en plagen zichtbaar dat tekorten ontstaan aan mineralen die ‘van nature’ in de bodem aanwezig zijn en die de bodem inmiddels onvoldoende kan aanleveren.

Door natuurlijke gesteenten, die de oorspronkelijke basis vormen van het bodemmateriaal in  de vorm van steenmeel in te zetten voor de aanlevering van mineralen en het beheersen van de zuurgraad worden de natuurlijke minerale vruchtbaarheid, buffercapaciteit en weerbaarheid van de bodem hersteld.

In de natuur tonen bodems op vulkanische gesteenten (waar steenmeel van gemaakt wordt) een groot vermogen om organische stof op te bouwen en te conserveren.

Dit biedt voor zandbodems het perspectief om met steenmeel bemesting de afname van het organische stof tegen te gaan.

Voor duurzame bodemvruchtbaarheid is de wisselwerking tussen bodem mineralogie en bodemleven essentieel.

 

EEN VITALE, VRUCHTBARE BODEM LIGT AAN DE BASIS VAN ONS BESTAAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!