0478-571792 info@hendrixsmits.nl

Aspergeteelt

Aspergeteelt

Ze is al eeuwen oud en mysterieus als geen andere groente. Een goede bodem staat aan de basis van een gezond gewas en een goede opbrengst. Denk hierbij aan het verbeteren vochthuishouding en het stimuleren van een optimaal bodemleven, het verbeteren van de PH wat de mineralen opname bevordert, het advies is een PH van 5.8. Asperge is een gewas dat met zijn wortels graag diep gaat. In de praktijk betekend dit, dat wordt gestreefd naar een bewortelbare  laag van 1mtr. Mocht het voor u perceel noodzakelijk zijn dat een diepe grondbewerking wordt uitgevoerd, dan moet dit minimaal 1 jaar voor aanleg worden gedaan of uiterlijk in het najaar voor de aanleg, tevens geldt dit ook voor de eventuele bekalking en bemesting. De grond krijgt de kans te bezakken en opnieuw te zorgen voor een goede structuur en natuurlijke vocht aan/afvoerwegen, dit is zeer belangrijk omdat u een teelt van ± 10 jaar aangaat. Om dit te stimuleren , is het gunstig na het diepspitten een groenbemester te telen. Enerzijds wordt daarmee organische stof in de grond gebracht en anderzijds word de structuur verbeterd door de beworteling van de groenbemester. Bij het aspergeplanten worden de planten in geulen geplant, de diepte is variërend van de soort teelt. Als de plant in de geul ligt word die meteen bedekt met 8 cm grond. Gedurende de zomer word de geul langzaam met herhaaldelijke grondbewerkingen dicht gemaakt. Tijdens de grondbewerkingen wordt de jonge onkruid bestreden en vormt zich een ruggetje boven de plant zodat in de winter als het loof word verwijdert de rij zichtbaar blijft. Het jaar erna worden de bedden gemaakt, dan komt er ± 35 cm grond op de kop van de plant komt te liggen, waarna de oogst van de asperge kan beginnen. Ook zijn er nog teelttechnieken om de oogst te beïnvloeden denk hierbij aan anti condens folie, zwart/witte folie of ondergrondse verwarming. Het oogstseizoen begint eind maart en eindigt op 24 juni, het is dan St. Jan. De asperges blijven daarna groeien en vormen zich een prachtig gewas met een mooie loofomvang. Na de oogstperiode is het van belang om de asperge in goede conditie te houden door eventuele ziekten en plagen te bestrijden denk hierbij aan; Botrytis, de vlieg/kever, en onkruid.