Hendrix en Smits

Grondbewerking - Cultivateren

  • Triltandcultivator – uitroller
  • Diep culteren + vaste tand
  • Ondergronden